ZDROWIE NASTOLATKÓW

Białka

QUIZ
Zjadamy białka zwierzęce i roślinne, a organizm musi z nich wytworzyć nasze własne, ludzkie białko, konieczne do przebiegu wszystkich procesów życiowych. Białko bowiem jest niezbędne, aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował.
Q1: Co to są białka?
 ›››
A: Białka, podobnie jak węglowodany i tłuszcze, są bardzo ważnym składnikiem naszej diety, ale różnią się od nich składem chemicznym. Przede wszystkim jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że są tak bardzo ważne dla funkcjonowania organizmu, że mówi się nawet „bez białka nie ma życia”.
Q2: Co jest specyficznego w budowie chemicznej białek?
 ›››
A: Zarówno białka, jak i węglowodany oraz tłuszcze są zbudowane z węgla, wodoru i tlenu, ale tylko białka dodatkowo muszą zawierać azot. Azot musi wchodzić w skład każdego aminokwasu budującego białko.
Q3: Co to są aminokwasy?
 ›››
A: Aminokwasy są najmniejszym elementem budującym białko. Aminokwas możesz porównać do pojedynczego klocka lego, a zbudowany z minimum 100 klocków lego, np. domek, możesz porównać do białka. Przy czym mógłby to być nawet luksusowy dom z 1000 klocków, gdyż liczba aminokwasów w białku może dochodzić nawet do tysiąca.
Q4: Jeśli mówimy „aminokwas” – to słychać tam słowo „kwas” ale pojawia się też jakieś „amino” – co to znaczy?
 ›››
A: Mamy 20 różnych aminokwasów. Każdy z aminokwasów musi zawierać grupę karboksylową – o charakterze kwasowym (-COOH, zbudowaną z węgla, wodoru i tlenu) oraz grupę aminową – o charakterze zasadowym (-NH2, w skład której właśnie wchodzi azot). Dodatkowo każdy aminokwas musi zawierać wodór. Grupa kwasowa, aminowa oraz wodór przyłączone są do 4-wartościowego węgla, położonego w centrum aminokwasu. Do węgla przyłączona jest jeszcze tzw. reszta aminokwasowa, zwana również rodnikiem (R). I właśnie tym rodnikiem (resztą aminokwasową) różnią się aminokwasy między sobą.
Q5: Jak zbudowane są reszty aminokwasowe – czy bardzo różnią się między sobą?
 ›››
A: Reszty aminokwasowe różnią się między sobą znacznie. Najprostszą resztę aminokwasową stanowi wodór (H) i wówczas aminokwas nazywa się glicyna, ale jeśli jest to -CH3, to aminokwas nosi nazwę alanina. Fenyloalanina zawiera , natomiast lizyna posiada resztę aminokwasową –(CH2)4-NH2. Jest 20 różnych aminokwasów i 20 różnych reszt aminokwasowych.
Q6: Czy białka różnią się między sobą budową przestrzenną?
 ›››
A: Zróbmy znów porównanie do klocków lego. Jeśli masz do dyspozycji minimum 100 klocków lego, a możesz ich mieć nawet 1000, to wtedy możesz zbudować różne modele. Może to być domek, ale może też być statek czy nawet samolot. Podobnie jest w przypadku białek. Aminokwasy w każdym białku ułożone są w inny sposób i każde białko ma inną budowę przestrzenną. Jest to tak zwana struktura III-rzędowa i ona decyduje o właściwościach i funkcji białek. Zniszczenie struktury III-rzędowej, np. zbyt wysoką temperaturą nosi nazwę denaturacji białek (dlatego, gdy jesteś chory i masz nawet wysoką gorączkę, to i tak z reguły temperatura ciała nie jest wyższa niż 40°C). Denaturacja białka spowodowałaby, że nie były by one w stanie pełnić swoich biologicznych funkcji.
Q7: Jakie są najważniejsze funkcje biologiczne białek?
 ›››
A: Białka pełnią przede wszystkim funkcję budulcową. Wchodzą one w skład błony komórkowej, ale także w skład cytoplazmy każdej komórki naszego organizmu. Pełnią również bardzo ważną funkcję w umożliwianiu przebiegu wszystkich reakcji zachodzących w naszym ciele. Zdecydowana większość – zarówno reakcji syntez (anabolicznych) jak i reakcji rozkładu (katabolicznych) – wymaga udziału enzymów, a każdy enzym musi zawierać białko.
Q8: Czy białka są obecne w naszej krwi i czy pełnią jakąś ważną funkcję?
 ›››
A: Krew zawiera część płynną – czyli osocze oraz tzw. komórki krwi albo inaczej elementy morfotyczne (białe i czerwone ciałka krwi oraz płytki krwi). Białka w osoczu pełnią różne ważne funkcje, ale chyba najważniejsze jest to, że zapewniają nam tzw. odporność organizmu. O odporności decydują białka które nazywane są „przeciwciała" lub "immunoglobuliny”. Chronią one przed rozwojem chorób powodowanych przez bakterie i wirusy. Natomiast w czerwonych ciałkach krwi białka wchodzą w skład hemoglobiny. Hemoglobina ma zdolność przenoszenia tlenu z płuc do każdej komórki naszego ciała.
Q9: Czy białka mają coś wspólnego z hormonami?
 ›››
A: Niektóre hormony to nic innego jak przekształcone aminokwasy. Do takich hormonów należy adrenalina, zwana również hormonem stresu (wytwarzana np. wtedy gdy się zdenerwujemy) – powstaje w wyniku przemian dwóch aminokwasów: fenyloalaniny i tyrozyny. Z aminokwasu tyrozyny powstaje hormon tyroksyna (produkowana przez tarczycę), a regulująca tempo wszystkich reakcji zachodzących w każdej komórce naszego ciała. Z 51 aminokwasów jest zbudowany hormon insulina (produkowany przez trzustkę), a mający wpływ na to, że poziom glukozy we krwi jest taki jak być powinien, nawet gdy uwielbiasz słodkości (tylko pamiętaj! poziom cukru we krwi będzie zgodny z normą, ale twój ciężar ciała wykroczy poza normę, gdyż po prostu utyjesz).
Q10: Czy białka są potrzebne do pracy mięśni?
 ›››
A: W mięśniach są specjalne białka (miozyna oraz aktyna) i one decydują o tym, że mięśnie mogą wykonywać sprawne ruchy zarówno wtedy kiedy ćwiczysz na siłowni, jak również wtedy, gdy np. myjesz okno.
Q11: W białkach, podobnie jak w powietrzu, ważnym składnikiem jest azot. Czy możemy wykorzystać azot z powietrza do budowy naszego białka?
 ›››
A: Azot stanowi 78% składu powietrza (oraz 21% – tlen i 0,03% – dwutlenek węgla). Niestety, nie możemy wykorzystać azotu z powietrza do budowy naszego białka. Białko musimy dostarczyć w diecie, w postaci produktów białkowych zwierzęcych lub roślinnych, które po strawieniu w przewodzie pokarmowym są źródłem aminokwasów do syntezy naszego ludzkiego białka.
Q12: Dlaczego niektóre aminokwasy nazywają się „egzogenne”?
 ›››
A: Niektórych aminokwasów nie jesteśmy w stanie wytworzyć w naszym organizmie. Muszą być dostarczone z zewnątrz, czyli w gotowej postaci z pożywieniem. Dlatego nazywają się egzogenne. Wśród 20 aminokwasów, 8 jest egzogennych: fenyloalanina, leucyna, izoleucyna, lizyna, metionina, treonina, tryptofan, walina (jeśli jesteś w stanie, to zapamiętaj te aminokwasy – są one bardzo ważne). Noszą one również nazwę „niezbędne” – bo nie da się ich zastąpić innymi.
Q13: Co by się stało, gdyby nie dostarczyć choćby jednego egzogennego aminokwasu?
 ›››
A: Koniecznie musisz dostarczyć wszystkie z pożywieniem. Wszystkie są potrzebne do budowy naszych białek. Każde białko musi mieć określoną liczbę aminokwasów; nie może być ani mniej, ani więcej i muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. Brak choćby jednego aminokwasu egzogennego uniemożliwiłby powstanie białka, do budowy którego ten aminokwas jest potrzebny. Ale nie obawiaj się. Jeśli stosujemy urozmaiconą dietę, to dostarczamy wszystkie niezbędne aminokwasy.
Q14: Co znaczy określenie – aminokwasy półegzogenne (względnie egzogenne)?
 ›››
A: Można to dobrze wytłumaczyć na przykładzie aminokwasu, który się nazywa histydyna. Histydyna jest niezbędna w okresie wzrostu organizmu (wiek dziecięcy i młodość), natomiast u dorosłego człowieka jest wytwarzana w organizmie w wystarczających ilościach, między innymi przez bakterie żyjące w jelicie grubym. Tak więc w okresie nastoletnim histydyna jest aminokwasem egzogennym. Histydyna jest potrzebna m.in. do syntezy hemoglobiny w czerwonych ciałkach krwi. Z kolei hemoglobina jest niezbędna do prawidłowego transportu tlenu z płuc do komórek ciała, a tlen jest niezbędny do uzyskania odpowiedniej ilości potrzebnej Ci „energii życiowej” z utleniania komórkowego glukozy i kwasów tłuszczowych. Histydynę możesz dostarczyć do organizmu spożywając mięso i jego przetwory oraz ryby.
Q15: Skoro są aminokwasy egzogenne i półegzogenne, to pewnie też są endogenne?
 ›››
A: Aminokwasy są wówczas endogenne, gdy organizm sam potrafi je sobie wytworzyć w wystarczających ilościach. Do takich aminokwasów zaliczane są między innymi: glicyna, alanina, arginina.
Q16: Które z aminokwasów są określane jako BCAA i na czym polega ich rola?
 ›››
A: Do aminokwasów BCAA zaliczamy 3 aminokwasy egzogenne: leucyna, izoleucyna i walina. Reszta aminokwasowa (R) tych aminokwasów jest rozgałęziona. Czyli są to aminokwasy rozgałęzione (ang. branched-chain amino acid, BCAA). Aminokwasy te stanowią około 1/3 białek mięśniowych. Mają wyjątkowe znaczenie, gdyż mięśnie wykorzystują je bezpośrednio jako źródło energii oraz wspomagają nimi syntezę białek mięśniowych. Zwiększają rezultaty treningów oraz zapewniają szybszą odnowę biologiczną mięśni po treningu, a także zapobiegają bólom mięśniowym. Należy je dostarczać z pożywieniem, a w uzasadnionych przypadkach – suplementować. Bogatym źródłem aminokwasów BCAA w diecie są produkty mleczne, mięso, białka pszenicy, soi oraz izolaty białka serwatkowego.
Q17: Jaki jest związek „pożytecznego” aminokwasu, jakim jest „metionina”, z niekorzystną dla zdrowia „homocysteiną”?
 ›››
A: Metionina jest aminokwasem, który oprócz węgla, tlenu, wodoru i azotu, zawiera również siarkę. Tzw. mostki siarkowe decydują o tym, jaką strukturę przestrzenną (III-rzędową) ma białko. Z metioniny, w wyniku procesu chemicznego (tzw. demetylacji) powstaje homocysteina. Często zwana jest ona „nowym cholesterolem”, gdyż jej nadmiar w organizmie może prowadzić do poważnych chorób serca i układu krążenia. Wysoki poziom homocysteiny jest stwierdzany głównie u starszych osób, ale stwierdzany był nawet u dzieci.
Q18: Czy jest możliwe usunięcie nadmiaru homocysteiny z organizmu?
 ›››
A: Tak, ale jest warunek konieczny – odpowiednia dieta lub nawet suplementacja. Z dietą muszą być dostarczone zalecane ilości witamin, takich jak kwas foliowy oraz witaminy z grupy B: B2, B6, B12, a spośród mikroelementów – cynk. Dużą rolę odgrywa także TGM (trimetyloglicyna), odkryta po raz pierwszy w burakach (Beta vulgaris), dlatego często zwana jest betainą. Betaina przyczynia się do tzw. remetylacji, czyli przekształcenia „złej” homocysteiny, do nieszkodliwej dla zdrowia metioniny.
Q19: Co to są białka pełnowartościowe?
 ›››
A: Białko można nazwać pełnowartościowym, gdy zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (egzogenne), w ilościach zapewniających możliwość wytworzenia wszystkich własnych białek, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Są to głównie białka pochodzące z produktów zwierzęcych, takich jak: mleko i jego przetwory, mięso czerwone i białe oraz przetwory mięsne, ryby, jaja. Spośród białek pochodzenia roślinnego, do pełnowartościowych można zaliczyć białko soi i innych roślin strączkowych (groch, fasola), a także orzechów.
Q20: Co to są białka niepełnowartościowe?
 ›››
A: Białka niepełnowartościowe zawierają niewystarczającą ilość niezbędnych aminokwasów egzogennych albo nie zawierają ani jednego niezbędnego aminokwasu. Są to białka pochodzenia roślinnego (jednak za wyjątkiem białek zawartych w fasoli, grochu, soi, które można uznać za pełnowartościowe). Zapamiętaj! – w żywieniu dzieci i młodzieży białka zwierzęce powinny stanowić 2/3 należnej ilości białka w całodziennej diecie, a tylko 1/3 – białka roślinne. Jeśli jesteś wegetarianinem – najlepiej abyś był pod opieką dietetyka.
Q21: Co się dzieje w naszym przewodzie pokarmowym ze zjadanym białkiem zwierzęcym lub roślinnym, w postaci np. sera od krowy, mięsa kurczaka czy potraw z fasoli lub soi?
 ›››
A: Białka zawarte w tych pokarmach muszą ulec rozłożeniu do aminokwasów przy udziale enzymów zwanych enzymami proteolitycznymi lub proteazami. Nazwa enzymów związana jest z inną nazwą białek – proteiny (wywodzi się ona z języka greckiego od słowa protos – „pierwszy, najważniejszy”). Podkreśla to jednocześnie fakt, że białka są bardzo ważne dla naszego organizmu.
Q22: W których odcinkach przewodu pokarmowego następuje trawienie białek?
 ›››
A: Przypomnij sobie poszczególne odcinki przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy tworzą: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie (początkowa część nosi nazwę dwunastnica), jelito grube. Do dwunastnicy uchodzą przewody wyprowadzające dwóch największych gruczołów trawiennych: wątroby i trzustki. Przewodami tymi spływa żółć z wątroby, a z trzustki sok trzustkowy. Trawienie białek rozpoczyna się w żołądku. Wcześniej pokarm zawierający białka zostaje w jamie ustnej tylko pogryziony i zwilżony śliną. W soku żołądkowym znajduje się enzym pepsyna, który powoduje pocięcie (hydrolizę) dużej cząsteczki białka na drobniejsze fragmenty (polipeptydy) Następnie w dwunastnicy – przy udziale enzymów z trzustki (trypsyny i chymotrypsyny) powstają oligopeptydy (zawierające do 10 aminokwasów). Proces trawienia kończy się w dalszych częściach jelita cienkiego, gdzie przy udziale enzymów z grupy egzopeptydaz uwalniane są już pojedyncze, wolne aminokwasy.
Q23: Co się dzieje dalej z aminokwasami, które są w jelicie cienkim?
 ›››
A: Jelito cienkie człowieka dorosłego ma 5-6 metrów długości. Powierzchnię błony śluzowej jelita cienkiego pokrywają tzw. kosmki jelitowe. Jest ich około 10 milionów, a w nich znajdują się naczynia krwionośne. Aminokwasy są wchłaniane z jelita cienkiego do naczyń krwionośnych znajdujących się w kosmkach jelitowych. Naczynia krwionośne z kosmków łączą się w żyłę wrotną, która doprowadza aminokwasy do wątroby, a z wątroby żyłą wątrobową dostarczane są do dużego krążenia krwi. Krew krążenia dużego doprowadza aminokwasy do każdej komórki naszego ciała.
Q24: Co się dzieje dalej z aminokwasami, które poprzez krew dostały się do komórek i tkanek?
 ›››
A: W komórkach i tkankach musi się wytworzyć nasze ludzkie białko. Informacja o ilości i kolejności ułożenia aminokwasów w nowotworzącym się białku zapisana jest w DNA, znajdującym się w jądrze każdej komórki.
Q25: Węglowodany i tłuszcze musimy jeść głównie dlatego, aby uzyskać energię na wszystkie potrzeby życiowe. Czy białka również są przeznaczane na cele energetyczne?
 ›››
A: Jeżeli dziennie potrzebujesz np. 2000 kcal czy 3000 kcal z pożywienia, to na białko powinno przypadać około 15% (w zakresie 10-20%). Zakładając, że jest to 15% – to 300 kcal powinno pochodzić z białka przy zapotrzebowaniu energetycznym wynoszącym 2000 kcal; a 450 kcal – przy zapotrzebowaniu energetycznym wynoszącym 3000 kcal.
Q26: Co dzieje się z azotem zawartym w grupie aminowej każdego aminokwasu, który w komórce jest wykorzystywany dla celów energetycznych?
 ›››
A: Od aminokwasów przeznaczonych na cele energetyczne w wątrobie odłączana jest grupa aminowa (-NH2) – jest to tzw. deaminacja. Po odłączeniu grupy -NH2, w skład cząsteczki aminokwasu wchodzi tylko węgiel, wodór i tlen, a te pierwiastki mogą już być źródłem końcowych produktów utleniania biologicznego, czyli CO2 i H2O. Najważniejsze jednak, że w utlenianiu biologicznym z aminokwasów wytwarza się energia, tzw. biologicznie użyteczna, potrzebna do wszystkich procesów życiowych.
Q27: Co się dzieje z grupą aminową, która w wątrobie uległa odłączeniu od aminokwasu – czy nie powstaje szkodliwy dla nas amoniak (NH3)?
 ›››
A: Grupa aminowa służy przede wszystkim do syntezy mocznika – głównego składnika naszego moczu. Po odłączeniu od aminokwasu grupa aminowa przechodzi przejściowo w amoniak, który łączy się z dwutlenkiem węgla (powstającym w komórce z przemian utleniania np. glukozy). Związek powstający z amoniaku i dwutlenku węgla wchodzi do cyklu mocznikowego (zwanego cyklem ornitynowym, albo małym cyklem Krebsa). W skład cyklu wchodzą 3 aminokwasy: ornityna→cytrulina→arginina. Szereg reakcji umożliwia kolejne przejścia jednego aminokwasu w drugi, a na etapie przejścia argininy z powrotem w ornitynę „odszczepia” się mocznik.
Q28: Co się dalej dzieje z mocznikiem, który jest wytwarzany w wątrobie?
 ›››
A: Mocznik, który powstaje w wątrobie, wędruje z krwią do nerek. W nerkach jest filtrowany i następnie wydalany z naszego organizmu. Tak więc, mocznik powstaje w wątrobie, ale wydalany jest przez układ wydalniczy – czyli nerki, następnie moczowody, pęcherz moczowy i cewką moczową na zewnątrz.
Q29: Jaką ilość białek należy dostarczać do organizmu w ciągu doby, aby utrzymać prawidłowy bilans azotowy i energetyczny ustroju?
 ›››
A: Ilość dostarczanego do organizmu białka w codziennej diecie jest zróżnicowana w zależności od wieku, natomiast nie ma zależności od płci. Oznacza to, że w wieku 10-12 oraz 13-15 lat zarówno chłopcy jak i dziewczęta powinni dostarczać 1,10 g białka/kg masy ciała/dobę. Natomiast zarówno chłopcy jak i dziewczęta w wieku 16-18 lat powinni dostarczać 0,95 g białka/kg masy ciała/dobę. Oznacza to, że jeśli masa ciała chłopca lub dziewczynki wynosi, np. 60 kg, to w wieku 15 lat dzienne zapotrzebowanie na białko wynosi 660 g, a w wieku 18 lat – 570 g.
Q30: Ile energii uzyskuje organizm ludzki z jednego grama białek?
 ›››
A: 1 g białek dostarcza 4 kcal.
Q31: W których produktach spożywczych jest największa ilość białka?
 ›››
A: Ilość białka jest podawana zawsze w 100 g produktu jadalnego. W 100 g poszczególne produkty mają następującą ilość białka: mleko spożywcze 2% tłuszczu – 3,4 g, ale ser twarogowy tłusty – 17,7 g, a chudy – 19,8 g; cielęcina, wołowina na pieczeń, pierś kurczaka: 20-21 g; polędwica luksusowa – 19,5 g; makrela świeża – 18,7 g; fasola biała (nasiona suche) – 21,9 g, a soja (nasiona suche) – 34,3 g. Spodziewasz się pewnie, że dużo białko mają jaja kurze – otóż jeśli jesz całe jajo (białko i żółtko) – to w 100 g jaja jest średnio 12,5 g białka (czyli mniej niż np. w serze czy szynce).
Q32: Jaka jest gramatura poszczególnych produktów białkowych, dostarczających organizmowi 100 kcal?
 ›››
A: Dostarczasz do organizmu 100 kcal jeśli zjadasz wymienioną niżej ilość produktów białkowych:
140 g – filet z: mintaja, dorsza, soli, sandacza, flądry, morszczuka, karmazyna
120 g – fasolka czerwona z puszki (6 łyżek)
100 g – kurczak (bez skóry) cielęcina, chuda wołowina, chuda wędlina
– krewetki, kalmary, homar
– ser twarogowy chudy
– fasolka cannelloni z puszki (6 łyżek)
90 g – dziczyzna
85 g – cieciorka z puszki (1 szklanka)
60 g – wędzony łosoś i makrela
– soczewica zielona ugotowana (1 szklanka)
40 g – fasola biała – suche ziarna (1 szklanka)
– tofu (2 łyżki)QUIZ

Każdy aminokwas musi zawierać grupę karboksylową i grupę aminową.
prawda
fałsz
Pierwiastek, który musi występować w każdym białku, a nie występuje w węglowodanach i tłuszczach, to:
fosfor
azot
Denaturacja, czyli zniszczenie struktury przestrzennej białka (struktury III-rzędowej) prowadzi do utraty biologicznych funkcji białka w naszym organizmie.
prawda
fałsz
Czy białka są potrzebne do pracy mięśni?
tak
nie
Aminokwasy zaliczane do grupy BCAA, to:
metionina, leucyna, seryna
leucyna, izoleucyna, walina
Czy możemy wykorzystać azot z powietrza do budowy naszego białka?
tak
nie
Aminokwasy egzogenne muszą być dostarczone organizmowi w odpowiednich produktach spożywczych lub odżywkach, gdyż organizm nie jest w stanie wyprodukować ich w wystarczającej ilości. Takich aminokwasów jest:
8
12
Białko można nazwać pełnowartościowym, gdy zawiera wszystkie aminokwasy:
należące do grupy BCAA
egzogenne
Histydyna jest niezbędna w okresie wzrostu organizmu (wiek dziecięcy i młodość), natomiast u dorosłego człowieka jest wytwarzana w organizmie w wystarczających ilościach – dlatego zaliczana jest do aminokwasów:
półegzogennych
endogennych
Proces trawienia białek rozpoczyna się:
w jamie ustnej
w żołądku
Aminokwasy z kosmków jelitowych jelita cienkiego są transportowane z krwią:
do wątroby
do trzustki
Od aminokwasów, które są przeznaczone dla celów energetycznych musi być odłączona:
grupa aminowa
grupa karboksylowa
Mocznik – główny składnik naszego moczu jest wytwarzany:
w wątrobie
w nerkach
Ile energii uzyskuje organizm ludzki z jednego grama białek?
9 kcal
4 kcal
W 100 g całego jaja kurzego (białko+żółtko) jest mniejsza ilość białka niż w 100 g szynki czy sera białego.
prawda
fałsz